* ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการอัพเกรดห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำห้องพักที่ว่างในขณะนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า