google analytics  
เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ (web Analytics) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีธุรกิจอยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้ทราบพฤติกรรมของลูกค้าด้วยข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในระดับโลก ทำให้ผู้ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตได้ทราบพฤติกรรมของลูกค้า

เพื่อการปรับปรุงธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับให้มือเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่งยอดขาย

Google Analytics ทำให้เราทราบข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์และเป็นเครื่องชี้วัดแคมเปญทางการตลาด เนื่องจากบางองค์กรมีการโฆษณาในสื่อออฟไลน์เช่นหนังสือพิมพ์,นิตยสาร,การแจกใบปลิว ดูว่าจะได้ผลหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบกับการทำโฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตสามารถจะตัดสินใจทิศทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ โดยใช้เม็ดเงินที่ลงโฆษณาลงไปอย่างคุ้มค่าที่สุด

ปัจจุบัน Google Adwords หรือการโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Google สามารถนำมาเชื่อมโยงกับ Google Analytics ได้ เพื่อให้เม็ดเงินที่ลงโฆษณาไปได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

บริษัทไทยเวนเจอร์ดอทคอมจำกัด ได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ Google Analytics ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Google มาบรรยายเล่าถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์เว็บไซต์และการวิเคราะห์แคมเปญทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้การนำข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์และสร้างยอดขายให้กับธุรกิจให้ได้ผลมาที่สุด

analytics

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา
 • เจ้าของเว็บไซต์
 • องค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์
 • องค์กรธุรกิจ E-commerce
 • เว็บมาสเตอร์ (ผู้พัฒนาเว็บไซต์)
 • นักการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • ผู้ซื้อโฆษณาใน Google (Google Adwords)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ใช้งาน Google Analytics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์
 • วิเคราะห์แคมเปญทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ด้วย Google Analytics

วิทยากร
คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
ผู้อำนวยการบริหารบริษัทแอปริคอตไอออน (Apricot Ion) คนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่าง Google ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Web Analytics

วันและเวลา

วันพฤหัสบดีที่ี 19 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13:00 น.- 16:15 น.

สถานที่ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก รามคำแหง ซอย 81 (ทางลัด ลาดพร้าว 130)

http://www.metropointbangkok.com


Facebook : http://www.facebook.com/metropointbangkok
Twitter : http://www.twitter.com/metropointhotel

MetroPoint

คอมพิวเตอร์ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาหากนำ Notebook มา มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi Internet) ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย
13:00-14:30 น.
 • แนะนำรู้จักความจำเป็นของการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์และ google Analytics
 • การเปรียบเทียบ Google Analytics กับเครื่องมือวิเคราะห์เครื่องมืออื่น ๆ
 • การสร้างเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 • การสร้างความเข้าใจข้อมูลและเรียนรู้ระบบ ของ Google Analytics
 • การเชื่อมโยงโฆษณา Google Adwords เข้ากับ Google Analytics
 • การวิเคราะห์อัตรการคลิ๊กของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • จุดคุ้มทุนของการซื้อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้ามาเป็นใครบ้าง ภาษา, สถานที่,ระบบเบราเซอร์
 • วิเคราะห์ลูกค้ามาจากที่ไหนบ้าง เข้ามาที่เว็บไซต์โดยตรง, เว็บไซต์พันธมิตร, Search Engine
 • วิเคราะห์การใช้เวลาของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บอกถึงอะไร
 • วิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายใหม่
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 • เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับลูกค้า
 • การสร้างระบบรายงานข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
14:30-14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45-16:15 น. Campaign Analysis (การวิเคราะห์และวางแผนแคมเปญผ่านออฟไลน์และออนไลน์) กรณีศึกษา
 • แคมเปญที่นำเสนอกับลูกค้าได้ผลหรือไม่
 • Email Marketing & Twitter Marketing
 • Banner และ Display Ad
 • การตั้งเป้าหมายของแคมเปญ
 • แคมเปญไหนได้รับผลทางการตลาดมากกว่ากันทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์
 • การวิเคราะห์จุดอ่อนของเว็บไซต์
 • การปรับปรุงเว็บไซต์
 • และเทคนิคการเพิ่มยอดขาย

วิธีการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 1,700 บาท
พิเศษ Early Bird ลงทะเีบียนก่อนวันที่ 3 พ.ย. 52 เพียงท่านละ 1,500 บาท

ค่าลงทะเบียนนี้ รวม เอกสารประกอบการสัมมนา และ อาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

กรณีชำระแบบบุคคลธรรมดา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ โทร. 087-676-0849

 สำคัญ เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02-377-1511 โดยระบุ ชื่อ - นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับของท่านมาพร้อมกันด้วย (สามารถ scan และส่งทาง e-mail ได้ที่ seminar@metropointbangkok.com) หากท่านส่งหลักฐานมาแล้วและไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเีบียนภายใน 1 วันทำการ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 02-138-7777 ต่อ 1207


ท่านสามารถเลือกทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
 • ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี น.ส.นาศิณี อุดมวรรณ
  สาขาย่อยคาร์ฟูร์ บางปะกอก
  ประเภท ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 636-2-03643-5


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง
  ติดต่อ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ โืทร 087-676-0849 หรือ
  โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอค โืทร 02-138-7777 ต่อ 1207
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจากต่างจังหวัดสามารถพักที่ MetroPoint Bangkok Hotel ได้ในราคาพิเศษ สำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-138-7777

  MetroPoint

MetroPoint Bangkok
666 Soi Ladprao 130 (Ramkhamhaeng 81), Ladprao Road, Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Reservation: Tel.+66 (0) 2138-7777 Fax.+66 (0) 2138-7778 E-mail : seminar@metropointbangkok.com