TwitterTwitter
   
 


ประโยชน์ของ Twitter for Business มีมากมายที่ต้องเรียนรู้
- การบริหารและสื่อสารในองค์กรผ่าน Twitter ,เทคนิคและศิลปะของการส่งข้อความ
- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ,เทคนิคการสร้าง Profile ,กฏ กติกา มารยาทบน Twitter
- Twitter ช่วยสร้างแบรนด์ได้อย่างไร และการสร้างแบรนด์ส่วนตัว สร้างบุคคลให้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็ว
- ทำให้ท่านมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางการตลาดได้อย่างดี
- ใช้ Twitter สร้างเครือข่ายสมาชิกเพื่อธุรกิจท่านก่อนคู่แข่ง ชิงความได้เปรียบในการทำการตลาดในอนาคต

  สัมมนา Twitter For Business เหมาะสำหรับ

 1. นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ และธุรกิจโฆษณา
 2. นักบริหาร หรือเจ้าของกิจการ
 3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4. คณาจารย์ และนักวิชาการ
 5. ผู้สนใจทั่วไป
* ผู้เข้าร่วมสัมมนา หากท่านไม่มีพื้นฐานทางด้าน IT ก็สามารถทำความเข้าใจกับการบรรยายนี้ได้ไม่ยาก

 

  วัตถุประสงค์
 1. ทำความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของ Twitter เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 2. แนะนำ Twitter เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
 3. แนะนำเทคนิคและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ บุคลากรในองค์กรผ่าน Twitter
 4. รับฟัง และแลกเปลียนประสบการณ์ จาก ผู้ที่มีประสบการณ Twitter ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  วิทยากร
macroart @macroart
คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
ผู้แต่งหนังสือ รวมฮิต Twitter
orapak @orapak
คุณอรภัค  สุวรรณภักดี
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร เเละ สถาบันการเงิน
* รายละเอียด เวลาและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม

  วัน-เวลา

วันอังคารที่ี 27 ตุลาคม  2552 เวลา 12:30 น.- 16:00 น.
สถานที่ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก รามคำแหง ซอย 81 (ทางลัด ลาดพร้าว 130)

http://www.metropointbangkok.com


Facebook : http://www.facebook.com/metropointbangkok
Twitter : http://www.twitter.com/metropointhotel

MetroPoint

คอมพิวเตอร์ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาหากนำ Notebook มา มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi Internet) ฟรี

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
12.30-13.00 ลงทะเบียนและรับเอกสารสัมมนา
13.00-14.30 Twitter 101 For Business แนะนำการใช้ Twitter เบื้องต้น และ ซอฟต์แวร์ สำหรับ Twitter ในเชิงธุรกิจ
  - Twitter คืออะไร
  - องค์ประกอบของเว็บไซค์ Twitter
  - ศัพท์,เทคนิค,สัญลักษณ์ การใช้ Twitter
  - เริ่มต้นส่งข้อความและการสร้างเครือข่ายบน Twitter
  - รู้จักบุคคลและองค์กรธุรกิจที่ใช้ Twitter ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - Workshop ฝึกส่งข้อความและสร้างเครือข่าย Twiiter
  - รู้จักซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับ Twiiter
  - การใช้ Twitter บน โทรศัพท์มือถือ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 กรณีศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเชิงปฏิบัติการบน Twitter
  - กลยุทธ์สร้างรายได้ให้กับองค์กรผ่าน Twiiter
  - ศิลปะและข้อความในการ Tweet และการส่งต่อไปในเครือข่าย
  - ภาพลักษณ์ผ่าน Twitter
  - ลักษณะของ templete ที่เหมาะสมกับตนเองและองค์กร
  - การเชื่อมโยงฐานเว็บไซค์ Social Networking เข้ากับ Twitter
  - จิตวิทยา และการสื่อสารผ่าน Twitter
  - หลักเกณฑ์การ Tweet ข้อความให้ประสบความสำเร็จ
  - กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผ่าน Twitter

วิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 1,496.93 บาท
พิเศษ Early Bird ลงทะเีบียนก่อน ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เพียงท่านละ 1,068.93 บาท

ค่าลงทะเบียนนี้ รวม เอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
กรณีชำระแบบบุคคลธรรมดา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ โทร. 087-676-0849

สำคัญ เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02-377-1511 โดยระบุ ชื่อ - นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับของท่านมาพร้อมกันด้วย (สามารถ scan และส่งทาง e-mail ได้ที่ seminar@metropointbangkok.com) หากท่านส่งหลักฐานมาแล้วและไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเีบียนภายใน 1 วันทำการ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 02-138-7777 ต่อ 1207


ท่านสามารถเลือกทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
 • ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี น.ส.นาศิณี อุดมวรรณ
  สาขาย่อยคาร์ฟูร์
  ประเภท ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 636-2-03643-5


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง
  ติดต่อ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ โืทร 087-676-0849 หรือ
  บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด โืทร 02-260-7300 ต่อ 11
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจากต่างจังหวัดสามารถพักที่ MetroPoint Bangkok Hotel ได้ในราคาพิเศษ สำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-138-7777


 

©2009 Thaihosting Communication co.,ltd. Site by ThaiHosting