MetroPoint Bangkok
เมโทรพอยท์ โรงแรมในกรุงเทพฯ

 
 
หน้าแรก สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ ห้องพัก ห้องอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา แกลอรี่ภาพ เมโทรพอยท์ ติดต่อเรา
 
หน้าแรก > สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ > สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
 
Bangkok Attractions
The Grand Palace, Bangkok พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน
Canal Tours ทัวร์คลอง
ทัวร์คลอง เที่ยวคลอง ล่องเรือ คลอง บางกอกน้อย, คลองบางกอกน้อย ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุ คน แต่กระนั้น คลองบางกอกน้อย ก็ยังคงอบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำของชาวบางกอกฟากฝั่งธนที่ผสานวิถี เก่ากับวิถีใหม่เข้า ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยล่องผ่านพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี เรือพระราชพิธี องค์สำคัญๆ
Siam Discovery

มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรู ตั้งอยูที่ถนนสนามไชย บริเวณทาเตียน เปนพิพิธภัณฑใหมลาสุดในความดูแล ของสถาบันการเรียนรูแหงชาติ

Joe Louis โจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก
เป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุ่นกระบอก ของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือ "โจหลุยส์" และครอบครัว ได้จัดให้มีการแสดงต่อสาธารณะ ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงและการทำหุ่นของไทย
Queen Sirikit Park สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนแห่งนี้โดดเด่นมากสำหรับใครที่สนใจการเรียนรู้ไม้ขนาดใหญ่ ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รวมไม้ประเภท ต่างๆ ทั้งหายาก ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไว้ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้
Wat Arun วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่
Wat Pho วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)
วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอก
The National Museum, Bangkok พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปูพื้นฐานงานพิพิธภัณฑสถานเป็นปฐม เพราะทรง สนพระทัยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตั้งแต่ยังทรงผนวช เมื่อเสด็จธุดงค์ไปตามหัวเมืองต่างๆ ได้ทอดพระเนตรโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายสมัย จึงทรงรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ไว้
The City Pillar Shrine ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
พิธีการตั้งเสาหลักเมืองไม่ใช่แบบแผนของชาวพุทธ แต่เป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ที่มีมาแต่สมัยอินเดีย เรื่องของพิธีกรรมและไสยศาสตร์ จึงเข้ามาเกี่ยวข้อง และเกิดเสียงเล่าขาน เป็นเรื่องราวพิสดารจากผู้เฒ่าในกาลก่อนว่า…
Vimanmek Palace, Bangkok พระที่นั่งวิมานเมฆ
เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ประกอบด้วยห้องต่างๆ 81 ห้อง ตัวอาคารมีคลองล้อมรอบ ภายในบริเวณร่มรื่น สวยงาม
Wat Suthat and the Giant Swing วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม เริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระราช ประสงค์จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิงจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพื่อ เป็นศรีสง่าแก่พระนคร
Giant Swing, Bangkok เสาชิงช้า
เสาชิงช้า ศาสนาพราหมณ์ มีความเกี่ยวพันกับชีวิตชาวไทยอยู่มาก เมื่อสร้างกรุงเทพฯ เสร็จแล้วจึงมีการสร้างโบสถ์ พราหมณ์ และเสาชิงช้า เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง ทางจะเลี้ยวไปถนนดินสอ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2327
Wat Sa Ket and The Golden Mount วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดสระเกศ) อยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง ใกล้สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เป็นวัดโบราญในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม
Wat Ratchanatdaram วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร (วัดราชนัดดา) เป็นวัดสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลาน พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
Wat Thepthidaram วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร ( วัดเทพธิดาราม ) ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชยใกล้วัดราชนัดดา หันหน้าออกสู่คลองรอบกรุง หรือ กำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกในสมัยก่อน
Royal Barge National Museum พิพิฑภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตเรือพระราชพิธี ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่ที่ใช้เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น
Wat Mahathat วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๘ ตำบลอนุสาวรีย์ (เดิมชื่อตำบลกูบแดง) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร
  Next >>
   
 
Check-in Date Check In Date
Occupants per Room
Nights Adults Child Infant
  (3 - 11 year) (0 - 2 year)
 
Picture Gallery
Picture Gallery
 
Booking
 
Promotion
 
 
 
  หน้าแรก l สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ l ห้องพัก l ห้องอาหาร l สิ่งอำนวยความสะดวก l ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา l แกลอรี่ภาพ l เมโทรพอยท์ l ติดต่อเรา