MetroPoint
เมโทรพอยท์ โรงแรมในกรุงเทพฯฯ

 
 
หน้าแรก สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ ห้องพัก ห้องอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา แกลอรี่ภาพ เมโทรพอยท์ ติดต่อเรา
 
หน้าแรก > สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ >สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ > ทัวร์คลอง
 
Bangkok Attractions

ทัวร์คลอง

Canal Tours

ทัวร์คลอง เที่ยวคลอง ล่องเรือ คลอง บางกอกน้อย, คลองบางกอกน้อย ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุคน แต่กระนั้น คลองบางกอกน้อย ก็ยังคงอบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำของชาวบางกอกฟากฝั่งธนที่ผสานวิถีเก่ากับวิถีใหม่เข้า ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยล่องผ่านพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี เรือพระราชพิธี องค์สำคัญๆ อาทิ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และ เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่รวมทั้งหมดแล้ว 8 ลำด้วยกัน พร้อม สัมผัส บรรยากาศ ล่องเรือ ชมวิว เจ้าพระยา นั่ง เรือ ชมวิว ทิวทัศน์ วิถีชีวิต ศาสนสถาน วัดต่าง ๆ ริมน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย กลายเป็นภาพ อันคุ้นตาของ นักท่องเที่ยว ทั้ง ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ เพื่อสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตริม ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา , วีถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมคลอง ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย ทัวร์ เที่ยวคลอง ทริป นี้ จะพาท่าน สัมผัส แก่นแท้ ของ ชีวิต ชาวคลอง บางกอกน้อย และ แม่น้ำเจ้าพระยา ชม วิว ทิวทัศน์ ตลอดสองฝั่ง คลองบางกอกน้อย ณ ปัจจุบัน ยังได้เห็นภาพ วิถีชีวิตริมน้ำ และ บ้านไทย เรือนไม้ ที่ นักท่องเที่ยว ทั้งไทย และ ต่างชาติ ชื่นชม เมื่อท่าน ได้ ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย หลัง จาก ล่องเรือ เที่ยวคลอง และ ทัวร์คลอง บางกอกน้อย เสร็จแล้ว เราจะพาท่าน เปลี่ยนขึ้น เรือเอี้ยมจุ๊น ชม ความสวยงาม และ เสห่ห์ อันน่าชม ความสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา สายหลัก สัมผัส บรรยากาศ ลมโชยเจ้าพระยา เย็นสบาย ไปกับสายน้ำของเจ้าพระยา โดย เรือ จะ ล่องผ่าน วัดพระแก้ว วัดอรุณ และ สิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ โรงแรม ระดับ 5 ดาว ร้านอาหาร ภัตตาคาร ริมน้ำ เจ้าพระยา เย็นสบายไปบนสายน้ำ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา

ความเป็นมา เกี่ยวกับ คลองบางกอกน้อย
ในปี ๒๐๖๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด บางกอกใหญ่ ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปาก คลองบางกอกน้อย ไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ส่วนที่กลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันคือ หน้ามหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึงวัดอรุณฯ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ผ่านย่านบางกอกได้กลายเป็น “ คลองบางกอกน้อย” และ “ คลองบางกอกใหญ่” เมื่อครั้งยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา “ คลองบางกอกน้อย ” เป็นเพียงเขตเกษตร กรรม ชุมชนริมคลอง จึงมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังจากการขุดคลองลัดที่ย่าน บางกอก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ยังทำให้ชุมชนขยายกลายเป็นเมืองอยู่บริเวณสองฟากฝั่งคลอง
ในปี ๒๕๑๕ มีการรวมกรุงเทพฯ กับธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง การตัดถนนหลายสายที่ฝั่งธนบุรี นำสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และความสะดวกสบายมาพร้อมกับการเข้ามาอยู่ของผู้คน จากเดิมที่เป็นชุมชนย่อยก็ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่นาและสวน ผลไม้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร โรงงานและอาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามยังมีบริเวณริมคลองบางกอกน้อย ที่เคยเป็นแหล่งศิลป วัฒนธรรมและศาสนาสถาน เช่น ชาวตรอกบ้านบุ วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม ฯลฯ ที่ยังคงดำรงอยู่และมีวิถีชีวิตประจำวัน เหมือนดังเช่นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา.

 
Check-in Date Check In Date
Occupants per Room
Nights Adults Child Infant
  (3 - 11 year) (0 - 2 year)
 
Picture Gallery
Picture Gallery
 
Booking
 
Promotion
 
 
 
  หน้าแรก l สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ l ห้องพัก l ห้องอาหาร l สิ่งอำนวยความสะดวก l ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา l แกลอรี่ภาพ l เมโทรพอยท์ l ติดต่อเรา